อะไรคือปัจจัยหลักที่ผลักดันการพัฒนาตลาดการตรวจสอบคุณภาพอากาศของสหรัฐอเมริกา?

ความชุกของโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่รับผิดชอบต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นในคุณภาพของโซลูชันการตรวจสอบอากาศในสหรัฐอเมริกา การปฏิวัติทางการค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรา นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความตระหนักในเรื่องมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วยที่เกิดจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการตรวจอากาศคุณภาพต่างๆ ในพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการคุณภาพเพิ่มขึ้น ของการตรวจอากาศในพื้นที่

รับตัวอย่างรายงาน: https://world wide web.psmarketresearch.com/market-analysis/north-america-air-quality-monitoring-market/report-sample

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในคุณภาพการตรวจสอบอากาศ ได้แก่ การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และปริมาณที่เพิ่มขึ้นของมาตรการและความคิดริเริ่มของรัฐบาลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความตระหนักของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของมลพิษของ สิ่งแวดล้อม. ตัวอย่างเช่น โครงการ Un Atmosphere Program (UNEP) จำเป็นต้องโฆษณาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถปกป้องบรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่ได้ ตามที่รัฐบาลแคนาดารายงาน มลพิษในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ การปล่อยสารพิษทางเคมี (VOCs) จากพืชพรรณ และไฟป่า

สอบถามข้อมูลก่อนซื้อ:https://world wide web.psmarketresearch.com/send-enquiry?enquiry-url=north-america-air-quality-monitoring-market

ตลาดตรวจสอบคุณภาพอากาศของ Northern Border American มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วภายในสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้นี้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ความชุกของการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ตามที่รายงานโดยสถิติที่พิมพ์ผ่านโรคหอบหืดและภูมิแพ้ขั้นแรกสู่อเมริกา (AAFA) จำนวนผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคหอบหืดในสหรัฐอเมริกาในปี 2560 คือ 3,564 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.