Kalakal

Hola

If you are looking for Kalakal
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Kalakal

What is the meaning of Kalakalan?

Ang kalakalan ay isang kusang palitan ng mga produkto, serbisyo, o pareho. Tinatawag din ng kalakalan ang komersyo. Ang mekanismo na pinapahintulutan ang kalakalan ay tinatawag na pamilihan. Ang pinagmulan ng kalakalan ay baligya, ang tuwirang palitan ng mga produkto at mga serbisyo.

What does Bahay-Kalakal mean?

bahay-kalakal. English Translation. merchandise. More meanings for bahay-kalakal. concern noun. . pagmamalasakit, malasakit, pagkabahala, tungkulin, pagkabalisa. firm noun. .

What is the difference between Kalakalan and mangangalakal?

Ang kalakalan na may pagitan ng dalawang mangangalakal ay tinatawag na kalakalang bilateral, samantala ang kalakalan na may higit sa dalawang mangangalakal ay tinatawag na kalakalang multilateral. Ang pag-iiral ng kalakalan ay may maraming dahilan.

What is the difference between sambahayan and Kalakal?

Ang bahay kalakal ay nagluluwas export ng mga produkto sa panlabas na sektor samantalang ang sambahayan ay nag-aangkat import mula dito. Upa tubo sahod at puhunan.

I hope the above sources help you with the information related to Kalakal
. If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published.