Saranggola

Hi

If you are looking for Saranggola
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Saranggola

How do you use Saranggola in a sentence?

Ang iba namang guryon na lumipad nang pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang, wasak-wasak. Minsan sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola.

What is Buong Buod ng Saranggola?

BUOD NG SARANGGOLA – Sa paksang ito, ating alamin ang buong buod ng Saranggola na isang kwentong isinulat ni Efren R. Abueg. Isinilang noong Marso 3, 1937, siya ay isang nobelista, kuwentita, mananaysay at kritiko. Isa sa mga isinulat niya ang kanyang aklat na Bugso, na isa niyang kauna-unahang koleksiyon ng kantang mga kuwento.

What is the meaning of saranggolang Intsik?

Isang saranggolang Intsik. Ang saranggola ay isang laruan na pinalilipad na karaniwang gawa sa maninipis na patpat na kawayan bilang balangkas at sinapnan ng papel o manipis na tela. Tinatawag din itong bulador o burador . papagayo - saranggolang kahugis ng ibon.

What is the difference between Saranggola and Papagayo?

Ang saranggola ay isang laruan na pinalilipad na karaniwang gawa sa maninipis na patpat na kawayan bilang balangkas at sinapnan ng papel o manipis na tela. Tinatawag din itong bulador o burador . papagayo - saranggolang kahugis ng ibon.

I hope the above sources help you with the information related to Saranggola
. If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published.